Moon Calendar 13drums

by NeoTokyo

/
1.

about

www.facebook.com/events/254562394680594/?ref=ts&fref=ts

Nova cita a Sa Possesió Son Rossinyol de Palma amb 13 bateries i col · laboradors electrònics oferint un happening sonor en què els protagonistes són exclusivament els bateries.

La idea va sorgir com a col·laboració de tots els amics bateries, celebrant el passat 12 desembre 2012 la primera cita, convertint-se en l'esperit de properes reunions.

La participació desinteressada dels músics, donarà lloc a una nit inoblidable, per a tots aquells que vulguin gaudir de la sensació física / acústica d'aquest happening exclusiu.
Nueva cita en Sa Possesió Son Rossinyol de Palma con 13 baterías y colaboradores electrónicos ofreciendo un happening sonoro en que los protagonistas son exclusivamente los baterías.

La idea surgió como colaboración de todos los amigos baterías, celebrando el pasado 12 Diciembre 2012 la primera cita, de lo que más tarde se convirtió en el espíritu de próximas reuniones.

La participación desinteresada de los músicos, dará lugar a una noche inólvidable, para todos aquellos que quieran disfrutar de la sensación físico/acústica de este happening exclusivo.New Appointment in Sa Possesió Son Rossinyol Palma with 13 drummers and electronic partners offering a sonic happening in which the protagonists are exclusively drummers.

The idea started as a collaboration of all drummers friends, celebrating the past December 12, 2012 the first meeting of what later became the spirit of upcoming meetings.

The selfless participation of musicians, will lead to an unforgettable night for all those who want to enjoy the physical/sound of this unique happening.

credits

released May 29, 2013

Art by Tià Mas Ramis <Pisuke>

tags

license

all rights reserved

about

NeoTokyo Palma, Spain

NeoTokyo character by: Francesc Capdevila "Max"
www.maxbardin.com
@neotokyotweets

contact / help

Contact NeoTokyo

Streaming and
Download help

Redeem code